PODJETJE

Začetki družbe Sipri Appalti S.r.l. (Nepremičninska družba Paolo Rinci) segajo v september 1945; na ta dan so namreč dokumenti v arhivu zabeležili začetek njenega delovanja pod vodstvom ustanovitelja Paola Rincija. Takrat se je podjetje ukvarjalo z gradbeništvom, gradnjo cest in inženiringom.

V prvih letih svojega obstoja (1945-1963) se podjetje pretežno ukvarjalo s samostojno gradnjo stanovanjskih stavb. Kasneje (1963 – 1977) je bilo zaradi vse večjega razmaha gradbeništva ustanovljeno gradbeno podjetje Sipri Costruzioni Edilizie, ki je prevzelo čedalje bolj zahtevne gradbene dejavnosti z različno namembnostjo (poslovne, upravne in stanovanjske gradnje).

V letih 1977-1998, ko je podjetje prevzela naslednja družinska generacija, sta se zaradi potrebe po samostojnem in trajnem razvoju gradbenih dejavnosti ustanovili dve ločeni podjetji; osnovna dejavnost enega od njiju (Sipri Appalti S.a.s.) je gradbeništvo za lasten račun v zasebnem in javnem sektorju. Podjetje je pretežno dejavno v pokrajinah Videm (Udine) in Gorica, kjer je realiziralo številne stanovanjske in poslovne komplekse.

V zadnjih letih (1999 – 2009) je upravljanje družbe prevzela že tretja generacija, podjetje pa še naprej opravlja svoje dejavnosti v gradbenem sektorju. Obstoječa družbena struktura, dolgoletne izkušnje, pridobljene v desetletjih obstoja ter poglobljene kompetence in strokovno znanje, predstavljajo uspešno jamstvo za zanesljivost in strokovnost pri izvedbi gradenj.

Podjetje Sipri Appalti S.r.l. se lahko pohvali s strokovno usposobljenim osebjem, sodobno in učinkovito opremo; vpisano je v Nacionalni register gradbenih podjetij in certificirano skladno s standardom ISO 9001:2000.

CERTIFIKATI

Leta 2003 je podjetje Sipri Appalti pridobilo prvi certifikat ISO 9001.